Ürünlerimiz

Çinko

Çinko yer kabuğunda en bol olarak bulunan 23’üncü elementtir. Sfalerit, çinko sülfürdünyadaki temel cevher minerali olmuştur. Çinko modern hayat için gereklidir, ve üretilentonaj olarak dünya üretiminde tüm metaller arasında dördüncü durumdadır – çinkoyusadece demir, alüminyum ve bakır geçmiştir.
Çinkonun kullanımı metal ürünlerden kauçuk ve ilaçlara kadar uzanır. Kullanılan çinkonunyaklaşık ¾’ü metal olarak tüketilmektedir; bunların başında demir ve çeliği paslanmadankoruyucu bir kaplama olarak (galvanize metal), bronz ve pirinç üretmek için metal alaşımıolarak, çinko temelli basınçlı döküm alaşımları olarak ve haddelenmiş çinko olarakkullanılması gelir.
Kalan ¼’lük kısım ise başlıca olarak kauçuk, kimyasal, boya ve tarım sanayileri tarafındançinko bileşikleri olarak kullanılmaktadır. Çinko aynı zamanda insanların, hayvanların vebitkilerin doğru bir biçimde büyümeleri ve gelişmeleri için de gerekli bir elementtir; insanvücudunda, demirden sonra, doğal olarak bulunan en yaygın eser metaldir.

Bakır

Bakır (Almanca: Kupfer, Fransızca: cuivre) bir grup 18 geçiş metalidir. Bakır ilk olarak Kıbrıs’tabulunduğundan, bütün dillerdeki isminin “Cyprium”dan geldiği düşünülmektedir.
Başlıca bakır madenleri Elazığ- Maden (Ergani bakır izabe (ergitme) tesisi), Artvin-Murgul(Gbkta) ve Kastamonu-Küre’yi kapsar. Rize-Çayeli’nde yeni bakır yatakları bulunmuştur.

Kurşun

Kurşun 82 atom sembol numarasıyla karbon grubunda yer alan kimyasal bir elementtir.
Kurşun ağır metal ve zayıf metal olarak kabul edilen yumuşak ve işlenebilir bir metaldir.
Metalik kurşun yeni kesildiğinde mavimsi beyaz bir renge sahiptir ancak havaya maruzbırakıldığında donuk grimsi (kurşuni) bir renk alır. Kurşun eritilerek sıvı hale getirildiğindeparlak krom-gümüş bir parlaklığa sahip olur.
Kurşun inşaat yapımında, kurşun asitli bataryalarda, mermi ve saçmalarda, ağırlıklarda,lehim, kurşun ve kalay karışımı, düşük sıcaklıkta eriyebilen alaşım parçası olarak ve radyasyonkalkanı olarak kullanılır. Kurşun tüm sabit elementler içerisinde en yüksek atom sayısınasahip olan elementtir, en yakın atom sayısına sahip olan bizmut elementi kurşunun yarısıuzunluğunda ömre sahiptir ki bu bile bizmutun sabit (dayanıklı) olarak nitelendirilmesinisağlayacak bir uzunluktur (evrenin yaşından çok daha uzun). Kurşunun dört sabit izotopunun82 protonu vardır ki bu atom çekirdeğinin nükleer kabuk modeli içerisinde sihirli bir sayıdır.

Altın

Doğal bir element ve değerli bir metal olan altın, uzun süre güzelliği, kimyasal etkileredayanıklılığı ve işlenebilirliği için değer görmüştür. Doğal bir element olarak bulunduğu içingöreceli olarak düşük erime noktasına sahiptir (1063 Celsius derecesi) ve şekillendirilebilir(olduğundan), insanoğlu tarafından binlerce yıldır kullanılmaktadır.
Altın uluslararası para birimi standardı olarak kullanılmakta ve ayrca mücevherlerde,elektronikte (harika özelliklerinin muazzam maliyetini telafi etmeye yardımcı olduğu),dişçilikte ve fotoğraf banyosunda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Gümüş

Gümüş en çok bilinen değerli metallerden biridir ve en eski zamanlardan bu yana süs(leme)amaçlı olarak kullanılmaktadır. Gümüşün çoğu gümüş cevherlerinden çıkarılmaktadır ancakönemli miktarlar da Doğal Gümüşten çıkarılmaktadır. Gümüş saf olarak bulunabilir fakatgenellikle küçük miktarlarda altın, arsenik ve antimon ile karıştırılır.
Altın ve gümüşün doğal bir alaşımı Elektrum olarak bilinir ve genellikle altının bir çeşidi olaraksınıflandırılır.
Gümüş kendisine çok özel bir konum kazandıran pek çok eşsiz fiziksel özelliklere sahiptir.
Gümüş en iyi elektrik iletkenidir, en çok işlenebilir ve biçimlendirilebilir ikinci metaldir vebenzer özelliklere sahip olan tüm diğer değerli metallerden daha bol olarak bulunur. Eşsizözellikleri ve kendine has güzelliğinden dolayı endüstriyel olarak ve ziynet olarak yoğun birşekilde kullanılmaktadır.